Yeni kura tarihi belediyemiz websitesinden ve buradan duyurulacaktır.

Hedeflerimiz

Her gelir grubu için uygun ödeme koşullarında toplu konutlar üretmek.

Özgün projelerle geliştirilmiş nitelikli yaşam alanları kurmak.

Kar odaklı olamayan sosyal amaçlı konut projeleri geliştirmek.

Çarpık kentleşmenin önlenmesi için altyapısı ve sosyal alanları çözülmüş nitelikli yerleşim alanları kurmak.

Afete dayanıklı yapılarla katılımcı ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek.

Yerel ve özgün değerleri tasarımın merkezine alarak şehrin doğal, tarihi ve kültürel dokusunu korumak.