Yeni kura tarihi belediyemiz websitesinden ve buradan duyurulacaktır.

Hakkımızda

Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. firmamız Manisa Büyükşehir Belediyemizin yüzde yüz iştiraki olarak 2023 yılında kurulmuştur.

Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. ‘nin ana uzmanlık alanı konut üretimi olmakla beraber Kentsel Dönüşüm, Planlama, Gayrimenkul Geliştirme ve Müşavirlik hizmetleri de görev tanımı içerisinde bulunmaktadır.

Şirketimiz; kentimizde her gelir grubundan insanımız için güvenilir, afetlere dayanıklı, modern konutlar ve yaşam alanları üretmek üzere kurulmuştur.

Şirketimizin temel hedefi; kar odaklı olmayan ve sosyal amaçlı konut projelerini, özgün niteliklerle üreterek toplumun her kesimine hitap edecek şekilde sunmaktır.

Şirketimiz; kentimiz bütününde afet riskli alanların ve riskli binaların kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde de aktif rol alacaktır.