Yeni kura tarihi belediyemiz websitesinden ve buradan duyurulacaktır.

Başvurular sona ermiştir.

Başvuru

Başvuru Formu

Başvuru formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurular 01/03/2024 ve 22/03/2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Plan ve fiyat tablosunu incelemek veya seçim değişikliği yapmak için tıklayınız

Başvuru Kayıt bedeli olan 5.000,00 TL Halk Bankası Manisa Şubesi Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş. adına açılmış olan TR78 0001 2009 5620 0010 2625 67 numaralı hesaba yatırılacaktır. Eft ile ödeme yapacak olanların, paranın Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş. hesabına geçtiğine dair şubeden dekont almaları gerekmektedir

İletişim : +90 236 231 45 80 veya +90 552 184 98 15

Başvuru numaranız başvurudan sonra otomatik oluşturulacaktır.

× Daire Türü ve Fiyat Tablosu
B1 Blok Normal Kat 2+1 Tip 2 Daire Türü ve Fiyat Tablosu Konutların ödeme şekli 60 ay taksitli olacaktır. Ödeme planında verilen aylık ödeme tablosu 12 ayın tamamına yıllık enflasyon uygulanarak birbirini takip eden yıllarda devam edecektir. Enlasyon verisi TÜİK tarafından her yıl nisan ayından nisan ayına açıklanacak olan yıllık enflasyon verisi dikkate alınarak uygulanacaktır. Her yıl kendinden önceki yıl belirlenecek olan ödeme planının üzerine hesaplanarak ödeme planı güncellenecektir. 60. Ay sonunda ödemeler tamamlanacaktır.
× ŞEHZADELER İLÇESİ SPİLKENT TOPLU KONUT ALANI DEFNE VE ARDIÇ ETAPLARI KAMPANYA ŞARTLARI

• Başvurular 01/03/2024-22/03/2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

• Konut fiyatlarına KDV dahil olup şerefiye uygulanmayacaktır.

• Başvuru Kayıt bedeli olan 5.000,00 TL Halk Bankası Manisa Şubesi Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş. adına açılmış olan TR-78 0001 2009 5620 0010 2625 67 numaralı hesaba yatırılacaktır. Eft ile ödeme yapacak olanların, paranın Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş. hesabına geçtiğine dair şubeden dekont almaları gerekmektedir

• Kişi adına en fazla bir adet ön kayıt yapılacaktır. Kişi kendi adına başvuru yapıyor ise kimlik ile, vekil sıfatı ile başvuruyor ise usulüne uygun olarak, noterden alınmış özel vekaletname ile müracaat edecektir.

• Konutların ödeme şekli 60 ay taksitli olacaktır. Ödeme planında verilen aylık ödeme tablosu 12 ayın tamamına yıllık enflasyon uygulanarak birbirini takip eden yıllarda devam edecektir. Enlasyon verisi TÜİK tarafından her yıl nisan ayından nisan ayına açıklanacak olan yıllık enflasyon verisi dikkate alınarak uygulanacaktır. Her yıl kendinden önceki yıl belirlenecek olan ödeme planının üzerine hesaplanarak ödeme planı güncellenecektir. 60. Ay sonunda ödemeler tamamlanacaktır.

• Konut satışları sosyal amaçlı olup bu konutlardan kendisi, evli ise eşi ve 18 yaşından küçük çocuğu adına evi olmayan vatandaşlarımız öncelikli olarak yararlanacaktır. Evi olmayan vatandaşlarımızın talep sayısı dağıtımı yapılacak toplam daire sayısına ulaşması halinde evi olan vatandaşlarımız kuraya dahil edilmeyecektir.

• Başvuru sahibinin Manisa İlinde, 31.12.2022 tarihinden itibaren ikamet ediyor olması gerekmektedir

• Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve reşit olması gerekmektedir.

• Konutların teslim süresi 36 ay olup satış vaadi sözleşmesinin imzalamasına mütaakip 36. Ayın sonunda dairede oturulmaya başlanılacaktır. Taksitli olarak satışı gerçekleşecek dairelerin tapu devri ödemelerin tamamlanması ardından yapılacaktır.

• Ön kaydı alınıp, tüm şartları sağladığı anlaşılan vatandaşlar arasındaki kura noter huzurunda 22/04/2024-28/04/2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kura yeri ve zamanı SMS yolu ve www.manisatoplukonut.com adresinden bildirilecek olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

• Kura neticesinde hak kazanamayanların ödedikleri ön kayıt bedelleri 29/04/2024 tarihinden itibaren iade edilecektir. Kura neticesinde yedek listesine giren katılımcıların ön kayıt bedelleri, satış vaadi sözleşmesinin imzalanmaması durumunda 08/05/2024 tarihinden itibaren iade edilecektir.

• Kura neticesinde kesin kayda hak kazananların 29/04/2024 -07/05/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar peşinatlarını tamamlayarak Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş. ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Yatırılan ön başvuru bedeli, daire peşinatından düşürülecektir. Bu tarihe kadar kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyenlerin kayıtları iptal edilecek olup ödedikleri ön kayıt bedeli %50 kesinti ile 08/05/2024 tarihinden itibaren iade edilecektir.

• Asil hak sahibinin belirtilen tarihler arasında seçilen dairenin peşinatını yatırmaması durumunda, yedek üyelerin listedeki sırana göre 07/05/2024-14/05/2024 tarihleri arasında peşinatını tamamlamak şartıyla asil hak sahipliğine geçişi sağlanacaktır.

• Ön kayıt bedelini yatırıp kura öncesinde kaydını iptal etmek isteyen veya evi olmayan vatandaşlarımızın talep sayısı yeterli olması halinde evi olan başvuru sahiplerinin ön kayıt bedelleri 29/04/2024 tarihinden itibaren iade edilecektir.

• Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalayan hak sahipleri bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarının 3. şahıslara devredemez. Sözleşme yükümlülüklerini herhangi bir sebep ile yerine getiremeyen veya vazgeçen hak sahiplerinin yerine yukarıda belirtilen yedek üyeler sıra ile seçilecektir.

• Satış vaadi sözleşmesinin imzalanmasının ardından 30. Ayda dairelerin seçileceği kura çekimi yapılacaktır.

• 1+1 dairelerimizin daire alanları farklılık göstermekte olup en düşük dairemizin alanı 77,61 m²’dir. Satış bedeli belirtilen dairemiz, en büyük Genel Brüt Alana sahip olan dairedir. Satış vaadi sözleşmesinin imzalanmasının ardından 30. Ayda çekilen kura sonucunda vatandaşlarımıza çıkan daireler, başvuru tipindeki daireden küçük olması halinde, aradaki Genel Brüt Alan m²’sini sabit 30.000 TL/m² ile çarparak çıkacak bedel 60. Ayda ödenecek olan taksitten düşülecektir.

1) Taahhüt ve Kabul Beyanı;

• Kura neticesinde kesin kayıta hak kazandığımda 29/04/2024 -07/05/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar peşinatımı tamamlayarak Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş. İle Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalayacağımı, yukarıda belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştiremediğim takdirde kaydımın iptal edileceğini ve ödediğim ön kayıt bedelinin %50 kesinti yapılarak iade edileceğini,

• Noter huzurunda hak sahipliği kurası çekilecek olup kura sonuçlarının Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesini imzalama tarihlerininin, tarafıma tebligat yapılmaksızın Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş.’ nin internet adresi olan www.manisatoplukonut.com sitesinde yayınlanarak ilan edileceğini, satışa sunulan konut adedi kadar hak sahibi listesinin ilan edileceğini, asil hak sahipleri içinden konut alma talebinden vazgeçen veya hakkını kaybedenler olduğu takdirde yedek hak sahibi listesinden sırayla, yine Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş.’ nin internet adresi olan www.manisatoplukonut.com sitesinde ilan edilmek suretiyle çağrı yapılacağını,

• Kurada asil veya yedek hak sahibi olmazsam ön peşinat bedelinin 29/04/2024 tarihinden itibaren iade edileceğini,

• Kurada asil veya yedek hak sahibi olamamam veya yedek hak sahibi olup konut sırası gelmemesi durumunda, ön peşinat bedelinin iade edileceği tarihe kadar geçen süre için faiz ya da herhangi bir hak talep etmeyeceğimi,

• Müracaat ettiğim daireye ilişkin kura çekilişine gerek kalmaması halinde müracaatımın geçerli olduğunu ve Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş. İle Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalayacağımı aksi takdirde ön kayıt bedelinin %50 eksiği ile iade edileceğini,

• Başvuru formu ile birlikte Nüfus cüzdanı fotokopisini ve başvuru bedeli dekont aslı ve fotokopisinin 29/02/2024-22/03/2024 Tarihleri arasında Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş.’ ye eksiksiz olarak teslim edeceğimi, kura sonucunda hak sahibi olduğumda peşinat dekontunu ve fotokopisini ayrıca ikametgah belgesini getireceğimi

• Konutların yapımı sırasında genel planlarda ve projede teknik idari ve pazarlamadan doğan nedenlerle gerekli görülerek yapılabilecek her türlü değişiklikte Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş. ‘ nin hak ve yetkisinin bulunduğunu,

• Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin formda belirttiğim ikametgah adresime yapılamasını ve bildirimin adi posta-kurye, mesaj(sms) yolu ile yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi;

Beyan, kabül ve taahhüt ederim.